Treasury Manager @ Geld Service Nederland

26/09/2018

Weesp – Fulltime

Als Treasury Manager houd je je bezig met de liquiditeitspositie van GSN en het bieden van inzicht in de trendmatige ontwikkeling en pieken in de vraag naar chartaal geld op macroniveau. Je vervult een belangrijke rol in het proces van geld bestellen en afstorten bij DNB en de verrekening met de banken daarvan.

Wat ga je doen in deze functie?

In het kort ben je verantwoordelijk voor;

  • Het geven van inzicht in de liquiditeitspositie op basis van de cash flow, voortschrijdend in tijd middels periodieke rapportages;
  • Het adviseren over de te nemen maatregelen om (dreigende) liquiditeitsissues te voorkomen dan wel op te lossen;
  • Het beheren van de leningenportefeuille en adviseren over verlengingen en aanpassingen;
  • Het adviseren over en uitvoeren van maatregelen om renterisico’s en andere financiële risico’s af te dekken middels financiële producten;
  • Het geven van inzicht in de financieringsmogelijkheden bij investeringen alsmede de daaraan verbonden consequenties qua kosten en risico’s;
  • Het bewaken van de ontwikkeling van de asset- en liabilitypositie en op basis van inzichten adviseren over te nemen aanvullende maatregelen om mogelijke onevenwichtigheden te voorkomen c.q. op te lossen;
  • Beheren en optimaliseren van het model voor het voorspellen van trends en pieken in de totale behoefte aan chartaal geld voor het vullen van de geldautomaten;
  • Het proces van dagelijkse verrekening tussen de bankrekening van de gemeenschap en de individuele bankrekeningen van de drie banken;
  • Verantwoordelijk voor het matchen van de TARGET2-bankrekeningen, vooral in het geval van (fysieke) cashgeld voorraad mutaties tussen de afzonderlijke banken;
  • Het administratief proces rond het beheer van bestellingen en stortingen van en naar DNB op basis van de jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel;

Het betreft een ‘eenmans’ functie waarbij de Reconciliatie Specialist en de Treasury Manager in voorkomende gevallen elkaar vervanger zijn.

View job description | apply online
Tags: liquidity, loans, risk,

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *