Manager Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen (TRD) @ Gemeente Amsterdam

24/05/2018

Amsterdam – Fulltime

De Manager Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen (TRD) is de aanjager van de verdere ontwikkeling op het gebied van het vergroten van de zichtbaarheid van de afdeling en het uitdragen van kennis en advies. Hierbij betrek je relevante ontwikkelingen bij de externe partners zoals grote gemeenten en het bedrijfsleven. Je bent strategisch topadviseur TRD en in deze rol de rechterhand van de directeur Directie Middelen en Control (DMC).

De functie

Je bent lid van het managementteam van deze directie en wordt ondersteund door een team van strategisch adviseurs met ieder één van de volgende aandachtsgebieden in hun portfolio: Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen.De afdeling TRD is een afdeling waarin verschillende strategische functies samenkomen. TRD bedient voornamelijk wethouder Financiën (treasury en risicomanagement) en Wethouder Deelnemingen. Daarnaast zijn TRD-bestuursadviseurs betrokken bij diverse projecten binnen de gemeente die raakvlakken hebben met de specialismen binnen deze afdeling. Vanuit die rol adviseert de afdeling ook andere wethouders.

In het kort komen de taken en verantwoordelijkheden van de afdeling Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen neer op:

 • Het aantrekken van gemeentebrede financiering;
 • Kaderstelling treasury functie;
 • Verstrekken en beheer van leningen en garanties;
 • Vertegenwoordiging treasury bij G4 en 100.000+;
 • Organisatiebreed risicomanagement en beleid op concern niveau;
 • Validatie en vaststelling risicoprofiel gemeente;
 • Regie en monitor regeling risicovolle projecten;
 • Opstellen en uitdragen van beleid voor gemeentelijke deelnemingen en overige verbonden partijen;
 • Beheer van de deelnemingenportefeuille door bestuursadvisering en voorbereiding aandeelhoudersbesluitvorming;
 • Advies rond verzelfstandigingen en privatiseringen van deelnemingen.

Werkzaamheden

 • Je geeft leiding aan een afdeling van circa 20 medewerkers;
 • Je draagt zorg voor een sterke afdeling en je draagt actief bij aan de ontwikkeling van de afdeling en haar medewerkers;
 • Je communiceert helder over positionering van de afdeling en de rolverdeling, maakt verbinding met de collega’s in de stad en investeert in een goede werkrelatie en werkafspraken;
 • Je bent verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de gemeente Amsterdam binnen het vakgebied TRD, zoals ondermeer gemeentebreed risicomanagement en financiering en pro-actief beheer van zowel de deelnemingenportefeuille als de verstrekte leningen en garanties;
 • Je geeft uitvoering aan de voorgestelde prioriteiten in het coalitie akkoord;
 • Je bent verantwoordelijk voor een bijdrage aan P&C producten wat voornamelijk tot uiting komt in de verplichte paragrafen risico’s en weerstandsvermogen, verbonden partijen en financiering;
 • Je bent 1e adviseur van het college van B&W en algemeen directeur/GMT voor strategische onderwerpen met betrekking tot TRD;
 • Je onderhoudt contacten met het Rijk, de VNG, de G4 en de 100.000+gemeenten;
 • Als MT lid ben je medeverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de Directie Middelen en Control;
 • Je bent gedelegeerd opdrachtgever voor de implementatie vennootschapsbelasting.

Wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Professionaliteit met ervaring in leiding geven aan zelfstandige professionals;
 • Ervaring als manager in een complexe (politieke/bestuurlijke) organisatie plus ervaring op het snijvlak van de zakelijke markt en de overheid;
 • Een inspirerende persoonlijkheid met overtuigingskracht en doorzettingsvermogen die mensen weet te prikkelen en deuren weet te openen;
 • De kennis en ervaring om vanuit organisatiedoelstellingen de toegevoegde waarde van TRD vorm te geven en daarbij goed het overzicht kunnen bewaken en de juiste prioriteiten stellen;
 • Kennis van relevante (rijks)regelgeving, gemeentefinanciën, financiële processen en kaders;
 • Een kritische sparringpartner voor de directeur DMC, het GMT en bestuur;
 • De drive om ontwikkeling en vernieuwing continu te stimuleren en bereikte resultaten te borgen;
 • Vakkennis.

Competenties

Van de manager verwachten wij dat hij/zij over de volgende competenties beschikt:

 • Omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Stevig en verbindend;
 • Coaching en begeleiding van medewerkers in hun ontwikkeling;
 • Samenwerken, onafhankelijkheid bewaren en gelijktijdig in verbinding blijven;
 • Visie en strategisch vermogen;
 • Communicatief vaardig;
 • Stressbestendig;
 • Resultaatgerichtheid.

Daarnaast gelden voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam actief, open en integer als basiswaarden.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 5.493,- en maximaal € 7.921,- bruto per maand (salarisschaal 16) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Bestuur en OrganisatieBestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.Directie Middelen en ControlDe Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen, inkoop en auditing. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste adviseur aan bestuur en ambtelijke top.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Sven Breedijk, directeur Middelen en Control, of Linda Fledderus, manager Concerncontrol bereikbaar via telefoon: 06-30112734.Neem voor meer informatie over de procedure contact op met Philomeen Verkuyl, P&O adviseur a.i., bereikbaar via het directiesecretariaat, telefoon: 06-19305107.

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 31 mei 2018 onder vermelding van Manager TRD – 18050151.De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

View job description | apply online

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X