Wie financiert het (maatschappelijk) vastgoed?

18/02/2019

| 18-2-2019 | ILFA Group | treasuryXL |

Het financiële Wilde Westen: hoe gelukzoekers en cowboys een nieuw domein betreden.

Het zat al een tijdje in de pijplijn. We wisten dat er iets moest veranderen en toch word je er door overvallen: banken draaien de kraan voor (commercieel) vastgoed dicht. Ik zet commercieel bewust tussen haakjes, want het scheiden van wonen en zorg is volgens de definitie van de banken commercieel. Transformatie van oude schoolgebouwen of kantoorpanden en nieuwe woonconcepten voor starters krijgen dezelfde behandeling, terwijl dit maatschappelijk zeer wenselijke investeringen zijn die een duurzame aanpak verdienen.

Van buiten naar binnen kijkend kan ik alleen maar concluderen dat de banken zelf ook een beetje overrompeld zijn. Praktijk voorbeeld van enige tijd geleden: aan het begin van de week staat de kredietaanvraag na maanden van praten en informatie verschaffen er nog positief voor. Aan het eind van dezelfde week komt de boodschap dat je opnieuw moet beginnen, terwijl je binnen enkele dagen een afspraak bij de notaris hebt. Inmiddels moet je van goede huize komen wil je nog een afspraak kunnen maken. Deze plotselinge koerswijziging bij banken zorgt voor een bijzondere dynamiek. Cowboys melden zich op de markt met zogenaamde brigde loans ofwel kortlopende financieringen om de periode te overbruggen totdat je het vastgoed kunt verkopen (alsof je daar altijd op zit te wachten). Er zijn uitzonderingen, maar er zijn aanbieders die zonder blikken of blozen 12 tot 15% per jaar vragen terwijl het risicoprofiel van de maatschappelijke initiatieven dit niet rechtvaardigt. Extra zuur is dat ze dit soms zelf ruiterlijk toegeven!

Ik vraag me af of dit de bedoeling is van Basel IV. Maken deze maatregelen de financiële sector echt sterker? Wanneer gaan we de échte risico’s wegen, zoals het klimaat en de vergrijzing in plaats van Return on Investment. Wat gaat in de nabije toekomst werkelijk de probability of default bepalen? Het hoeft geen betoog dat menig maatschappelijk project gericht op betaalbaar, duurzaam en beschut wonen van de huidige situatie niet betaalbaarder, duurzamer of socialer wordt. Het mooie is dat we deze uitwassen eenvoudig kunnen voorkomen door er samen voor te zorgen dat bevlogen beleggers eenvoudig, veilig en vertrouwd kunnen investeren in projecten waar ze zelfs fysiek kunnen gaan zien hoe geld impact maakt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het werkt. Het zou mooi zijn als de Nederlandse banken dit ondersteunen!

Irma Langeraert – Managing partner at ILFA Group

View expert profile

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *