Derivatendossier sleept zich voort

09/10/2017

| 09-10-2017 | Simon Knappstein |

Eind deze maand stuurt de AFM weer een voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten naar de Tweede Kamer. Volgens berichtgeving vorige week in het FD zal daar in staan dat de banken vrijwel geen voortgang geboekt hebben. Het blijkt dat “van de bijna 20.000 gedupeerde MKB’ers er slechts een handjevol een schadevergoeding heeft gekregen en pas enkele tientallen een voorstel voor schadevergoeding[1]”

Bij de publicatie van het Herstelkader in december vorig jaar werd er door de minister nog van uitgegaan dat de compensatieregeling per 1 juli jl. voor alle klanten zou zijn afgerond. De kans dat de banken daar überhaupt voor het einde van dit jaar nog in slagen lijkt ondertussen zeer klein.
Belangrijkste redenen die genoemd worden voor deze vertraging zijn, ondanks alle goede bedoelingen en hard werken, 1) dat toepassing van het Herstelkader zeer complex blijkt te zijn, en 2) dat banken, externe dossierbeoordelaars en de AFM elkaar nu, om maar geen fouten te maken, ‘gevangen’ houden.
Door de goedbedoelde pogingen om het kader, de uitvoering ervan en de controle er op helemaal dicht te timmeren is er een ‘over-engineering’ ontstaan die verlammend werkt op de voortgang. Terwijl als er een zekere variatie en onzekerheid in de uitkomst per dossier voor lief zou worden genomen dan zouden 150 man met gemiddeld 10 uur per dossier die 20.000 dossiers in 8 maanden hebben weggewerkt. Mijn ervaring is dat, hoewel toepassen van het herstelkader inderdaad complex is en ook  de documentatie niet altijd direct compleet aanwezig is, het bepalen van de schadevergoeding toch heel goed te doen is.  Helaas is er nu driekwart jaar voorbij en lijkt het proces geheel vastgelopen te zijn.

Die over-engineering is iets wat ook door Patrick van Gerwen, die met zijn bedrijf Cadension ondernemers bijstaat in de relatie met hun bank, is vastgesteld. Hij pleit ervoor dat de minister van Financiën weer ingrijpt, en wel snel, om dit dossier vlot te trekken. Want de klanten wachten al sinds 2012 op de oplossing van dit probleem.
Als de voortgangsrapportage van de AFM eind deze maand naar de Tweede Kamer gaat zal er wellicht net een kabinetswisseling hebben plaatsgevonden. De nieuwe minister van Financiën kan dan direct aan de slag met dit dossier.

[1] Uit ‘Schadeherstel in derivatendossier loopt zoveelste vertraging op’ door Wouter Keuning in FD van 2 oktober jl.

Simon Knappstein - editor treasuryXLSimon Knappstein – Owner of FX Prospect

View expert profile

Lees ook: Uniform herstelkader rentederivaten mkb

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *