Herstelkader rentevaste MKB leningen ?!

22/07/2016

| 25-07-2016 | Rob Bekker |

buildingafmDe compensatieregeling voor ondernemers met een rentederivaat blijft stof opwerpen. Gisteren verscheen het nieuws dat de Deutsche Bank zich waarschijnlijk moet verantwoorden voor de rechtbank omdat deze zich als enige weigert aan te sluiten bij de compensatie regeling die onlangs werd voorgesteld door een onafhankelijke commissie. (bron: telegraaf.nl)

Wanneer gaat de AFM een herstelkader presenteren met betrekking tot in het verleden met MKB relaties afgesloten rentevaste leningen ? Immers, ook deze leningen zullen, net als de renteswaps, over het algemeen een negatieve marktwaarde kennen. Het verschil echter met de variabel rentende lening in combinatie met een renteswap is dat de “pijn” van de hogere rentebetalingen bij rentevaste leningen minder zichtbaar is. Immers, de vaste rentebetalingen liggen al vanaf dag één onveranderlijk vast. Beide vormen bieden bescherming tegen een rentestijging, waarbij de combinatie met een rentederivaat aanvullende flexibiliteit biedt

Dat het vooral gaat om de zorgplicht die bancaire partijen in acht dienen te nemen ten opzichte van hun klanten in met name het MKB segment bij het aanbieden en afsluiten van rentederivaten moge duidelijk zijn, maar met het beoogde doel wil ik toch wel een lans breken voor de bancaire partijen die thans aan de bak moeten met de herwaardering van hun derivaten portefeuille en een daaruit volgende (mogelijke) compensatie aan de tegenpartijen uit het MKB segment.

rob_bekkerRob Bekker – Bekker Consultancy Nigtevecht

LinkedIn

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *