18.000 bankaanbiedingen… and counting…up and down!

04/07/2017

| 4-7-2017 | Rob Bekker |

Op 30 juni j.l. publiceerde de Autoriteit Financiële Markten  (AFM) haar voortgangsrapportage inzake het Uniform herstelkader rentederivaten MKB (‘UHK’). De teller voor het aantal MKB-klanten dat valt binnen het toepassingsgebied staat op 18.000. Hiervan is het leeuwendeel klant van Rabobank of ABN AMRO. Dit aantal zal nog oplopen, immers nog niet alle dossiers zijn beoordeeld. Wat dat betreft kan de teller nog oplopen.

Wat de countdown betreft…Het door de banken versturen van bankaanbiedingen ter compensatie gaat opnieuw langer duren dan oorspronkelijk aangegeven. ING, Van Lanschot, de Volksbank en Deutsche Bank geven nu aan alle betreffende MKB klanten vóór jaareinde een bankaanbod te kunnen doen. Voor Rabobank en ABN AMRO zal dit doorlopen tot in 2018. Voor de groep kwetsbare klanten geldt dat deze, conform het UHK, met voorrang wordt behandeld. Naar verwachting kan deze groep in september dit jaar een aanbodbrief tegemoet zien met in elk geval een voorschot op de coulancevergoeding. Dit voorschot zou dan minimaal 80% van de coulancevergoeding betreffen, ofwel van stap 3 in het UHK. Deze stap lijkt ’t meest eenvoudig te berekenen en sowieso gemaximeerd op EUR 100.000,-, maar is ook afhankelijk van stap 1 en 2. Toch in elk geval een stap(je) vooruit.

Dat de herbeoordeling dus geen eenvoudige rekensom betreft moge opnieuw duidelijk zijn. Kennis en inzicht vanuit de treasury discipline zijn hierbij onontbeerlijk, zelfs met een leidraad als het UHK. De AFM geeft aan dat de banken in hun aanbodbrieven de MKB klanten zullen adviseren het bankaanbod zorgvuldig te beoordelen en zo nodig daar een adviseur voor in te schakelen (voor eigen kosten, dat dan weer wel). Het simpele feit dat het de banken zelf kennelijk al veel moeite kost om een en ander te herbeoordelen doet veronderstellen dat dat in elk geval een goed advies lijkt.

Ondertussen gaat de countdown verder !

Rob Bekker – Associate Partner at Treasury-linQ”

View expert profile

Meer artikelen van deze auteur:

Rentederivaten in de ban…of toch niet?!

Herstelkader rentevaste MKB leningen?

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *