Kosten voor kredietrisico bij derivatentransacties

31/08/2017

| 31-8-2017 | Jan Vermeer | Sponsored content |

Een faillissement is niet leuk, ook niet als het bij een andere organisaties gebeurd. Als deze organisatie uw tegenpartij is, loopt u het risico lucratieve deals met die tegenpartij kwijt te raken. Dit is de reden waarom banken een kredietrisico premie doorbelasten als u een derivaat afsluit. Hoe worden deze kosten berekend en hoe beïnvloedt dit de prijs van het derivaat?

Derivatenmarkt

In de derivatenmarkt wordt onderscheid gemaakt tussen “collateralised derivaten” en “uncollateralised derivaten”. Bij “collateralised derivaten” wordt het kredietrisico tussen partijen gemanaged via de uitwisseling van collateral. Als de marktwaarde van het derivaat positief wordt voor de bank (winst positie voor de bank en een verlies positie voor de klant), dan heeft de bank het risico dat deze positieve marktwaarde niet in hun boeken terecht komt als de tegenpartij failliet gaat. Het omgekeerde kan ook gebeuren. Ingeval de marktwaarde van het derivaat negatief wordt voor de bank (verlies positie voor de bank en een winst positie voor de klant) dan heeft de klant dit risico op de bank. Ingeval van een collateralised derivaat wordt het kredietrisico tussen de partijen gemanaged door de marktwaarde (het zogenaamde collateral) telkens uit te wisselen. Hoe en wanneer dit collateral wordt uitgewisseld wordt geregeld in de credit support annex (CSA) die de partijen met elkaar van tevoren hebben afgesloten.

Ingeval er geen collateral tussen de partijen wordt uitgewisseld spreken we van een “uncollateralised derivaat”. In dat geval zal de bank het kredietrisico op de klant berekenen en doorbelasten in de prijs van het derivaat (de zogenaamde credit value adjustment, ofwel CVA). Omgekeerd heeft de klant ook kredietrisico op de bank (vanuit de bank gezien de debit value adjustment, of DVA), maar daar maakt de bank zich natuurlijk geen zorgen over; dat moet door de klant zelf worden gemanaged. Banken doen vaak mysterieus over wat nu precies deze CVA kosten zijn en hoe deze worden berekend. Deze kosten kunnen significant zijn en zijn afhankelijk van variabelen zoals het type van de transactie, de looptijd, de koersbeweeglijkheid (volatility) van de onderliggende waarde van het derivaat, en, het meest belangrijke, de kans op faillissement van de tegenpartij. Dit heeft een economisch effect, maar ook externe partijen eisen een waardering van het derivaat en de CVA en de DVA. Het is niet aan te raden de waardering van de bank te gebruiken voor deze rapportages omdat de bank tegenpartij is in de transactie. De waarderingen zouden onafhankelijk moeten worden bepaald zodat ook eventueel oneigenlijk hoge winsten, die de bank al bij afsluiten heeft behaald, naar boven kunnen worden gebracht.

Om transparantie te verschaffen in deze wereld is een online Credit Risk Analyser beschikbaar gemaakt.

Het meten van kredietrisico

Kredietrisico kan op verschillende manieren worden gemeten. De meest intuïtieve methode is het bepalen van de kans op faillissement van de tegenpartij (de zogenaamde Probability Of Default, of POD). Een POD van 5 % op 4 jaar betekent dat er 5 % kans is dat de organisatie tussen nu en 4 jaar failliet gaat. Helaas is zo’n kans moeilijk te bepalen.

Een andere methode die kan worden gebruikt is de rente die een organisatie moet betalen op financieringen. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente. Deze relatie kan wiskundig worden uitgedrukt.

Een derde mogelijkheid is de zogenaamde credit default swap (CDS). Een CDS is in feite een verzekering tegen het faillissement van de tegenpartij. Het wordt uitgedrukt als een spread; hoe hoger het risico hoe hoger de spread.

Credit Risk Analyser

De Credit Risk Analyser is een interessante toevoeging voor het kredietrisico management op uw financiële tegenpartijen, maar de tool kan ook worden gebruikt voor andere zakelijke tegenpartijen zoals klanten. De tool maakt een kwantitatieve analyse van het kredietrisico op een tegenpartij door het berekenen van de credit default swap (CDS) en de kans op faillissement (POD) van de tegenpartij. De CDS kan met deze tool ook worden berekend op niet-beursgenoteerde tegenpartijen.

De tool gebruikt de kredietrisico analyses die financiers hebben gemaakt bij het opmaken van financieringsvoorstellen en / of door analyse van verhandelbare schuld, zoals obligaties, MTN’s en commercial paper programma’s. De tool verschaft een interessante toevoeging op de traditionele methodes om kredietrisico op tegenpartijen te meten. De berekende CDS data kan ook worden gebruikt om uw eigen interne classificatie van kredietrisico op tegenpartijen aan te leggen.

Daarnaast kan de tool ook worden gebruikt om kredietvoorstellen aan uw organisatie te analyseren op het hierin geprijsde kredietrisico (welke kans op faillissement heeft de bank geprijsd in het kredietvoorstel, of, wat zou het rente percentage moeten zijn, gegeven een bepaalde kans op faillissement). Op deze manier verschaft de tool een analyse van de redelijkheid van het kredietvoorstel, en in geval van verhandelbare schuld kan de tool analyseren hoe de markt als geheel het kredietrisico op uw organisatie prijst.

Het waarderen van uncollateralised derivaten

De Treasury Toolbox bevat drie pricers die de herwaardering, cash flows en andere relevantie zaken berekent voor caps, floors, swaps en swaptions. Met de Credit Risk Analyser komen daar twee features bij.

Ten eerste kunt u kiezen tussen een collateralised derivaat en een uncollateralised derivaat. Zelfs zonder rekening te houden met kredietrisico, heeft het uitwisselen van collateral een invloed op de waarde van het derivaat. Immers, bij een uncollateralised derivaat is er een herinvesteringsrisico, wat een invloed heeft op de waarde van het derivaat. Deze feature is beschikbaar onafhankelijk van de Credit Risk Analyser.

Ten tweede kan je elke contractpartij, zowel extern als intercompany, selecteren die je in de Credit Risk Analyser hebt opgeslagen. Hiermee wordt de CVA en de DVA berekend, tezamen met de andere output die de pricer geeft.

De Treasury Toolbox berekend de CVA en de DVA voor uncollateralised derivaten zonder de CDS data van marktdata leverancier in te moeten geven, want dat is niet alleen duur, maar het is ook lastig omdat een organisatie een groot aantal tegenpartijen kan hebben. Daarnaast kunnen marktdata leveranciers enkel maar CDS data aanleveren voor beursgenoteerde organisaties.

De Credit Risk Analyser is een stap vooruit in het creëren van transparantie; er zullen binnenkort nog meer geavanceerde features worden toegevoegd.

U kunt de online Credit Risk Analyser gebruiken op: https://www.treasuryservices.be/ToolBox

Jan Vermeer – Partner at Treasury Services

View expert profile

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *