Global Financial Market Outlook

15/01/2019

| 15-1-2019 | ICC Consultants | treasuryXL |

Deze blog bevat concrete middellange termijnvoorspellingen voor de mondiale rente- en valutamarkten. De visie van ICC Consultants is gebaseerd op een groot netwerk binnen de wereldwijd toon-aangevende researchhuizen en 40 jaar ervaring in de financiële markten. Middels de weblink onderaan deze blog kunt u meerdere rapporten van ICC Consultants downloaden.

 

Groeigevaren gepareerd met geldpomp

Ons eerste rapport van dit jaar willen we graag beginnen met al onze lezers een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Een jaar dat waarschijnlijk gekenmerkt zal worden door grote volatiliteit op de financiële markten. Velen vrezen dat dit tot uiting zal komen in de vorm van lagere aandelenkoersen en rentes naar aanleiding van een afzwakkende wereldeconomie. Wat daar met name zo gevaarlijk aan is – en voor veel volatiliteit kan zorgen – is dat de lagere groei gepaard gaat met een grote schuldenlast. Dit laatste kan lage groei gemakkelijk laten doorslaan naar een diepe recessie. Denk bijvoorbeeld aan het recordaantal obligaties met een BBB-rating dat is uitgegeven. Dit is een rating die nog net toestaat dat institutionele beleggers daarin mogen beleggen. Zodra deze rating echter verlaagd wordt, worden het zogenaamde junk bonds waarin de institutionele beleggers veelal niet mogen beleggen. Vandaar dat de rente omhoog schiet zodra de rating van een BBB-obligatie verlaagd wordt. Het betreffende bedrijf moet dan tegen veel hogere rentes herfinancieren, hetgeen veelal niet opgebracht kan worden. Er ontstaat dan een zichzelf voedende negatieve spiraal van hogere rentes, meer faillissementen, lagere groei, nog hogere rentes enzovoort.

Risico’s alom

Gezien dit laatste gevaar is het van het grootste belang dat flink fiscaal en/of monetair gestimuleerd wordt, zodra zo’n negatieve spiraal dreigt uit te breken. Daar zit echter precies de angst waar de financiële markten zo mee worstelen. In belangrijke landen als China, Japan en de EU zijn de schulden al dusdanig hoog, de overheidstekorten dusdanig groot en staan de rentes zo laag, dat de bewegingsruimte op dit vlak zeer gering is. De Amerikaanse autoriteiten hebben wat dit betreft iets meer ruimte, maar groot is deze ook niet. Begrijpelijk is dan ook dat de markten met angst en beven naar de recente zwakkere cijfers uit vrijwel de gehele wereld kijken. Zwakkere cijfers die veroorzaakt zijn door de handelsoorlog tussen de VS en China en de dreiging dat deze zich uitbreidt. Daarnaast ondervindt men steeds meer de gevolgen van de gestegen rentes en het uitgewerkt raken van de fiscale impuls in de VS. Ook politieke onrust en de onzekerheid rondom Brexit helpen niet. Ook het vaak irrationele gedrag van Trump zorgt voor veel onzekerheid.

Meevallers

In dit kader is het dan ook zeer begrijpelijk dat de markten eind vorige week zeer positief reageerden op sterke werkgelegenheidscijfers uit de VS en uitlatingen van de voorzitter van de Fed dat verdere renteverhogingen en verkleining van de balans van de centrale bank niet in steen gebeiteld staan. De vraag die alleen nog overblijft, is of de markten dan niet van een te negatief scenario uitgaan voor de Amerikaanse economie, als ze ervan uitgaan dat de top van de rente al bereikt is. Daarover hieronder meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volledige rapport kunt u lezen op de website van ICC Consultants. Hier kunt u tevens meer rapporten downloaden.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *