Masterclass treasury management in de zorg @Improfin

12/07/2017

De treasury functie bewaakt niet alleen de optimale match tussen de eigen positie en kansen/risico’s op financiële markten maar draagt ook concreet zorg voor financiële randvoorwaarden zoals beschikbaarheid van middelen, beheersing van financiële risico’s en een adequate infrastructuur voor betalen en ontvangen. In het huidige tijdsgewricht biedt dat stevige uitdagingen en het treasury management is te belangrijk om ‘het er even bij te doen’.

Data: Najaar 2017
Kosten: € 3.450,- (BTW-vrij)
Locatie: Improfin, Wijchen Groep Herenstraat 7 6602 BA

Doelstelling

Deze Masterclass biedt de deelnemers de kennis en de inzichten die nodig zijn om de treasuryrol binnen de eigen organisatie optimaal in te vullen. Aan de hand van het programma beoordeelt de deelnemer zijn eigen treasury-omgeving en functioneren en signaleert hij/zij verbetermogelijkheden of –noodzaak. Het programma biedt in zekere zin een Treasury Audit en sluit af met een plenaire presentatie van bevindingen en aanbevelingen.

Doelgroep

Senior medewerkers met treasury verantwoordelijkheid

Programma

  • Funderen; beleids- en inrichtingskeuzes, treasury statuut
  • Analyseren; interne positiebepaling, externe ontwikkelingen
  • Managen; geldstormen en liquiditeit
  • Financieren; instrumenten en toepassingen en hoe deze te implementeren
  • Beheersen; treasury risico’s onderkennen en ernaar handelen
  • Informeren; treasury informatiesystemen en outsourcing
  • Onderhandelen

Docenten

De masterclass wordt o.a. verzorgd door mevrouw Irma Langeraert (directeur ILFA Treasury Support) en de heren ing. Peter Herfkens MTQM (partner Improfin Groep) en drs. Jan de Kroon (directeur Improfin Groep)

Duur en data

7 afzonderlijke dagen (2 wekelijks) en 1 terugkomsessie na verloop van enkele maanden.
Dit programma kwalificeert voor 45PE punten bij volledige deelname.

Aanmelding

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan deze masterclass, kunt u dit kenbaar maken door onderstaande link te gebruiken. Deze registratie verplicht u nog tot niets.

More information | Register

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *