E-learning MiFID II / MiFIR @ Financial Training Hub [ontvang korting via treasuryXL]

02/11/2017

Ontvang via treasuryXL korting op deze e-learning en/of de e-learning Banken en financiële markten in vogelvlucht.
Stuur een mail naar info@treasuryxl.com voor meer informatie. 

Naast introductie van strengere regels voor prudentieel toezicht, wordt ook het gedragstoezicht aangepast met de invoering van de Europese MiFID II per 3 januari 2018. MiFID II geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanzienlijk meer bevoegdheid om te interveniëren en sancties op te leggen, vooral op het terrein van corporate governance, product governance en product intervention.

Vanwege de omvang en complexiteit is de impact van MiFID II binnen de financiële sector voor veel instellingen nog onduidelijk. Deze instellingen doen er verstandig aan om hoge prioriteit te geven om MiFID II-compliant te worden om interventies of sancties van de toezichthouder te voorkomen.

E-learning: Introductie Europees Toezicht en MiFID II

Deze e-learning introduceert deelnemers in het Europese financiële toezicht en de in 2018 ingaande MiFID II richtlijn. Na deze introductie biedt deze e-learning deelnemers gedetailleerde kennis over twee belangrijke onderdelen van MiFID II: product governance & intervention en corporate governance.

Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers binnen de financiële sector en andere geïnteresseerden. De e-learning bestaat uit 3 sessies met ruim 45 sheets met begeleidende tekst. Bij elke sessie is er een uitgebreide quiz bestaande uit meerkeuzevragen.

Over deze module

Deze module is gecreëerd door Financial Training Hub en wordt op het platform van Financial Training Hub aangeboden. Na afronding van deze e-learning heeft u voldoende kennis om bij de Financial Training Hub op diverse onderwerpen een meer specifieke traditionele training te volgen op aanvraag.

Korting

Deze online training bestaat uit 3 sessies. Elke sessie bestaat uit een presentatie met aanvullende tekst (notes) en een bijbehorende quiz. Deze training kost EUR 70.

Ontvang via treasuryXL korting op deze e-learning en/of de e-learning Banken en financiële markten in vogelvlucht.
Stuur een mail naar info@treasuryxl.com voor meer informatie.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *