Education & Training

E-learning Interest Rates and Interest Rate Risk @ Treasury Services

Oct 30 2017

E-learning

Postdoctorale opleiding Treasury Management & Corporate Finance @ VU

Aug 16 2017

1 september 2018 Al ruim 20 jaar is de postgraduate opleiding Treasury Management &…

Herijken Financiële Functie @ Improfin

Jul 12 2017

Startdatum in 2018 nog niet bekend

Masterclass Kwaliteit & Inrichting Financiële Functie @ Improfin

Jul 12 2017

Startdatum in 2018 nog niet bekend

Treasury security, control and audit course @ ACT

Jun 14 2017

Register your interest for 2018

Working Capital Optimisation Course @ ACT

Jun 08 2017

20 March 2018

Training Big data & analytics @ Alex van Groningen

Jun 06 2017

Startdata 12-13-14 juni, 10-11-12 oktober en 12-13-14 december 2018

Masterclass Financiering @ NCOI

May 22 2017

Diverse startdata   De financiële markten hebben zich de afgelopen decennia sterk en snel…

Opleiding Treasury @ Bestuursacademie Nederland

May 22 2017

Diverse startdata Treasury is een speerpunt binnen de publieke sector. Een diepgaande kennis van…

The A-Z of corporate treasury @ ACT

May 21 2017

Register your interest for 2018